Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach

Wolontariat Szkolny

  Plan pracy  Wolontariatu Szkolnego

          Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Kantego   w Samoklęskach

 Rok szkolny: 2018/2019

 Opiekunowie: Marta Łącka i Elżbieta Piwowar

 

Wolontariat – bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

Nasze motto: ,,TEN, KTO DAJE, OTRZYMUJE JESZCZE WIĘCEJ”

  CELE I ZAŁOŻENIA

  1. Promowanie wśród młodzieży idei wolontariatu.
  2. Umożliwienie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
  3. Zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności oraz rozwijanie uczuć wyższych.
  4. Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności oraz umiejętności pracy zespołowej.
  5. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

   EFEKTY

  1. Wykazywanie odpowiedzialności za wykonywane zadania.
  2. Pomaganie innym kierując się otwartością, tolerancją i bezinteresownością.
  3. Wykazywanie się inicjatywą, empatią i opiekuńczością.

L.p.

Zaplanowane działania

Termin realizacji

1.

 

 

Propagowanie idei wolontariatu:

- zamieszczenie informacji na gazetce ściennej,

- rozmowy z kandydatami na wolontariuszy.

 

cały rok

 

2.

Pisemne zgody rodziców na pracę uczniów w wolontariacie szkolnym

 

wrzesień

3.

Spotkanie organizacyjne. Propozycje do rocznego planu pracy.

wrzesień

4.

Przyjęcie planu pracy na rok szkolny 2018/2019.

 

wrzesień

5.

Wybór liderów grupy i określenie ich zadań.

październik

6.

Zapalenie zniczy przed Świętem Zmarłych.

 

październik

7.

Akcja ,,Góra Grosza”.

listopad – grudzień

8.

Dzień Wolontariusza – 5 grudnia. Gazetka ścienna poświęcona idei wolontariatu.

grudzień

9.

Podsumowanie akcji ,,Góra Grosza”. Ogłoszenie wyników zbiórki na gazetce szkolnej.

styczeń

10.

Spotkanie integracyjne wolontariuszy. Mini warsztaty dla rozpoczynających pracę w wolontariacie.

 

styczeń

11.

Akcja ,, Żyj zdrowo”. Promocja zdrowego stylu życia.

Światowy Dzień Walki z Otyłością- 1.III,

marzec

 

12.

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem-25.IV.

Światowy Dzień bez Tytoniu- 31.V

kwiecień

 

13.

Akcja społeczno- edukacyjna ,,Żonkile” w rocznicę powstania w getcie Warszawskim.  19. IV

kwiecień

 

14.

Świat na TAK” – akcja przeciwko przemocy, brutalności i agresji. Dzień Życzliwości

maj

 

15.

Podsumowanie pracy wolontariatu szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

czerwiec

 

16.

Czytanie bajek w przedszkolu w ramach akcji ,, Wszyscy czytamy dzieciom”.

cały rok

według potrzeb

17.

Akcje charytatywne na rzecz potrzebujących o zasięgu szkolnym, lokalnym.

cały rok

według potrzeb

18.

Akcja charytatywna ,,Pomóż i ty” – sprzedaż cegiełek ( mini ściąg).

cały rok

według potrzeb

19.

Zbiórka nakrętek dla Izy.

Zbiórka baterii.

cały rok

 

20.

Zbiórka makulatury we współpracy z wolontariatem Zespołu Szkół Integracyjnych w Osieku Jasielskim i fundacją ,, Przyjazny Świat Dziecka” .

cały rok

 

21.

Pomoc w organizacji i obsłudze imprez szkolnych i środowiskowych.

cały rok

22.

Współpraca ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy.

cały rok

23.

Współpraca z Samorządem Uczniowskim, z wychowawcami                    i nauczycielami szkoły.

cały rok

Plan pracy w ciągu roku szklonego może być modernizowany w zależności od potrzeb szkoły i środowiska.

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

DBI